§1 Postanowienia Ogólne

1.    Administratorem danych jest Ilona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NOLIA” Ilona Wesołowska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ulicy Żydowskiej 17/193, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 5291739013, REGON: 386853410. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.    Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.    Dane osobowe podawane w formularzach za pośrednictwem strony internetowej i sklepu internetowego koszosfera.pl oraz wysłane drogą e-mailową na adres biuro@koszosfera.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

1.      Jesteśmy administratorem danych osób zgłaszających się poprzez formularze (dalej: formularz) umieszczone na stronie internetowej, podstronach oraz w sklepie internetowym koszosfera.pl. Administrujemy również danymi osób oraz wysyłających e-mail na adres biuro@koszosfera.pl.

2.      Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda może być wyrażona:
  • celem założenia i prowadzenia Twojego konta na koszosfera.pl,
  • celem wysyłki zamówionego przez Ciebie towaru,
  • celem odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz,
  • celem prowadzenia przez nas elektronicznego biuletynu informacyjnego (newslettera) i systemu komentarzy,
  • celem informowania Cię o produktach i najnowszych ofertach w ramach serwisu koszosfera.pl,
 • w zakresie (oraz celu) niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach archiwalnych i/lub dowodowych, na wypadek potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych (np. lepszego doboru usług), statystycznych i badania Twojej satysfakcji (również art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.      Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.      Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@koszosfera.pl.

5.      Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6.      Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe Użytkownika (oraz inne dane) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.      Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8.      Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9.      W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas ciążących. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

 • kurierzy,
 • operatorzy płatności (Przelewy 24),
 • firmy świadczące usługi księgowości,
 • firmy świadczące usługi marketingu.

10.     Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata

11.    Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

§3 Informacje w formularzach

1.      Strona internetowa i sklep internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.      Strona internetowa i sklep internetowy może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.      Strona internetowa i sklep internetowy, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zarejestrowania użytkownika, kontaktu handlowego, podania danych do wysłki, etc.  Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§4 Pliki cookies

1.      Strona internetowa oraz sklep internetowy koszosfera.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.      Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google Analytics oraz Facebook Pixel, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.

3.      Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

4.       Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.      W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.